Polityka prywatności Fullboard.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

§.1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Agro IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Żołny 19, 00-815 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000427708, NIP: 9512358324, REGON: 146218912, kapitał zakładowy w wysokości: 45.000,00 złotych.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żołny 19, 00-815 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ado@agroit.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żołny 19, 00-815 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ado@agroit.pl

§.2 Postanowienia ogólne

 1. „Dane osobowe” oznaczają dowolne informacje zbierane lub uzyskiwane podczas logowania do systemu w postaci, która pozwala zidentyfikować klienta bezpośrednio (np. za pomocą nazwiska) lub pośrednio (np. za pomocą numeru telefonu) jako osobę fizyczną. Przed przekazaniem nam takich informacji zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem opisującym nasze zasady ochrony prywatności klienta. Niniejsza Polityką prywatności stanowi część warunków, na jakich oferujemy usługi hostingowe. Akceptacja tych warunków oznacza jednoznaczną akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności.
 2. W różnym czasie będziemy zobowiązani poprosić klienta Agro IT Spółka z o.o. o informacje osobiste, takie jak:
  • dane kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail)
  • numer karty kredytowej klienta (dla celów realizacji transakcji)
 3. Dane osobowe mogą być zbierane dla wielu różnych celów, takich jak:
  • usługi hostingowe
  • przekazywanie informacji od stron trzecich (firm z którymi współpracuje Agro IT Sp. z o.o.)
  • obsługa stron internetowych: adres IP, pliki cookie, formularze internetowe
 4. Administrator podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych klienta.
 5. Administrator przetrzymujemy dane osobowe klienta wyłącznie przez okres konieczny do celów określonych w tej Polityce bezpieczeństwa lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zbieranych przez Administratora i może je zmieniać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§.3 Pliki cookie

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Agro IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Żołny 19, 00-815 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000427708, NIP: 9512358324, REGON: 146218912, kapitał zakładowy w wysokości: 45.000,00 złotych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych Serwisu w zewnętrznych sieciach reklamowych, w szczególności w sieci reklamowej Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W szczególności:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań lub dostarczanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Serwisie.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.